کد خبر : 73262تاریخ ثبت : 1399/1/31 04:42:41

رزمایش کمک مومنانه

*تهیه و توزیع بسته های غذایی ، بهداشتی و حمایتی برای نیازمندان در استان بوشهر به نیابت از امام رضا(ع)*

شمارهکارتواریزنذورات

6104337666971146

بنامدفترنمایندگیآستانقدسرضویاستانبوشهر

 

هموارهبهفکرنیازمندانباشیم

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه    بیشتر