کد خبر : 73266تاریخ ثبت : 1399/2/27 05:50:07

نشست خبری اصحاب رسانه با کمیته ی نظارت ستاد مقابله با کرونا شهرستان گناوه

کمیته ی نظارت ستاد مقابله با کرونا شهرستان گناوه در جلسه ای به سوالات خبرنگاران گاسخ دادند.

به گزارش گناوه24::حسین امیری رئیس کمیته نظارت ستاد مقابله با کرونا گناوه افزود:از همکاری وحضوراصحاب رسانه در تمامی برنامه‌ها خصوصاً در موضوع اطلاع رسانی و پیشگیری از شیوع کرونا کمال سپاس را داریم و امروزه میزان اثر پذیری رسانه ها برافکار عمومی برهیچ کس پوشیده نیست قطعاًحرکت خودجوش بازاریان گناوه درتعطیل کردن بازاردربهترین فصل سال برگ پرافتخاری در تاریخ تجارت این سرزمین رقم زدکه از بازاریان مجدداً سپاسگزاریم.
شفافیت در تصمیم گیری ها اصل لازم برای خدمت به مردم است زیرا بایدمردم به وسیله رسانه‌ها درباره تصمیم گرفته شده نظردهند.
وی ادامه داد:قطعا ازتصمیمی که به اعتمادعموم ضربه بزند،صرف نظر میکنیم زیرا اعتماد مردم بسیار ارزشمند تراز اثرات مقطعی یک تصمیم یا اقدام کوتاه مدت است ومی بایست سرمایه اجتماعی خود را تقویت کنیم و بتوانیم همراهی اقشارمختلف درتصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها را همراه خود داشته باشیم.
رییس کمیته نظارت ستادمقابله با کرونا تاکیدکرد:دربخش کارت کمک معیشتی ملوانان از مالیستی خواسته شدکه ابتدا از اداره کار و تعاون خواستیم با همکاری تعاونی لنجداران لیست کارگران باربر اسکله وملوانان را در اختیار ما قرار داردو قطعاًهرتصمیمی گرفته شود،شامل ملوانان گناوه وبندرریگ خواهدبود و آن دسته از ملوانان که در آخرین سفرخوددست خالی برگشته اندو به دلیل شیوع کرونا گرفتارمشکلات اقتصادی شده اند تحت پوشش قرار خواهیم داد.
وی اظهارکرد:با توجه به گستردگی این قشردرسطح شهرستان نیاز است تا راستی آزمایی صورت پذیردواگر چنانچه اشتباهاتی هم درمرحله اول رخ داده است صرفاً بابت تعجیل در تحویل لیست به مرکز استان بوده است وباحضور ملوانان شهرستان هفت تن از ملوانان باسابقه شهرستان گناوه به عنوان نمایندگان این قشرمعرفی شدندتادر راستی آزمایی گروه‌های هدف به ما کمک کنن

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه    بیشتر